Първи и втори том ПОЕЗИЯ излязоха от печат

Излязоха първите два тома от съчиненията на Недялко Йорданов. Първият том обхваща стихотворения, писани през периода 1955-1961 година - ученическите и студентските години на поета. Във втория том са публикувани стихотворенията от 1961 до 1983 година.
Следва трети том Поезия /1983-2009/ и четвърти том САТИРА и ПЕСНИ.
Под печат са вече следващите четири тома ПИЕСИ.
Дванайсетте тома произведения на Недялко Йорданов са издание на издателство "Захари Стоянов".

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

© Недялко Йорданов. Всички права запазени.c4 design