Театър. Цигари. Проблеми.
Кола. И нараснал обем.
Обезтъжих се без време.
Обезсълзих се съвсем.

Милите стари емоции
ме напуснаха мълчешком.
Движа се на подскоци
между служба и дом.

Нямам време да се замисля,
да се погледна отстрана.
Имам доводи, примерно триста,
да оправдая свойта вина.

Само ти (ако поискаш)
можеш (ако решиш)
да ме натъжиш наистина
и наистина да ме просълзиш.

Любов зад секретна брава.
Панели. Бетон. Железа.
На лицето ми бавно изгрява
една бутафорна сълза.