Ела при мен очакван сън…
Не стой премръзнал пак навън.
От плът и дух - абсурдна смес.
Във стаята ми тихо влез…
през заледеното стъкло
и спри до моето легло.

Не бързай… докосни с ръце
набръчканото ми лице.
Над устните се надвеси
погъделичкай ги с коси…
Не бягай отегчен, ако
е будно лявото око…

Не, няма да те видя аз…
Потънал в унес и екстаз…
От теб понесен във една
незнайна до сега страна.
За първи път… за първи път…
Освободен от свойта плът…
Невидим… Вечен…Чист… И нов.
Без злоба… но и без любов…

Щастлив ще бъда ли? Или…
Щом нищичко не ме боли…
Без устни… рамена… ръце…
Ах, виртуалното сърце!

Недей… не искам… Стой навън.
Очакван сън… Очакван сън…
Смили се… не бъди жесток.
Не е изтекъл моя срок.