То беше толкова отдавна...
То беше вчера...
Ах, сватбата ни беше славна...
Като химера.

Ти – със зеленото кожухче.
от там надничаш...
Какво ми каза? Нещо чух, че
пак ме обичаш...

Нали съм глух... И недочувам.
Я, пак ... да чуя.
Ела... За да те нацелувам...
Да те събуя.

И после... Млади... И безпътни...
И любопитни...
До утре сутрин... Потни... Плътни...
И ненаситни...

И пак във битката неравна...
В коя ли ера?
То беше толкова отдавна...
То беше вчера...

 СВАТБЕНА СНИМКА