22.02.2024

To винаги е било изключително силно средство за ангажиране на обществеността.
+ Виж повече
18.02.2024

Той е едно от най-старите изкуства, които продължава да вълнува хората до ден днешен.
+ Виж повече
06.02.2024

Той е една първите динамични форми на изкуство включващ актьорска игра.
+ Виж повече
04.02.2024

Те са комбинация от визуални и музикални изкуства.
+ Виж повече
02.02.2024

Те обхващат множество от аудиовизуални ефекти, които помагат на актьорите и режисьорите.
+ Виж повече
01.02.2024

Възникнал средата на 18 век, той сам по себе си е революция в изобразителното изкуство.
+ Виж повече
31.01.2024

През различните периоди изкуството се променя в отговор на различните културни и социални промени.
+ Виж повече
29.01.2024

Те непрекъснато се променят и развиват, като отражение на промените в обществената нагласа.
+ Виж повече
26.01.2024

То е революционен начин, чрез който заменя с нови предлагащи нообятни възможности.
+ Виж повече
25.01.2024

Цветовете имат не малък психологически ефект върху нашите чувства и настроение.
+ Виж повече
24.01.2024

Културният туризъм и изкуството са тясно свързани, като предлагат уникален начин на пътуващите да се потопят в местната култура и традиции на различни дестинаци...
+ Виж повече
23.01.2024

Историята на кинематографията е история на постоянна еволюция и иновации.
+ Виж повече