24.04.2024

Анимацията е уникална форма на визуално изкуство, което става все по-значимо.
+ Виж повече
23.04.2024

То е важен аспект от екологичното съзнание на изкуството
+ Виж повече
18.04.2024

Тя променя начина по койо изкуството се разпростанява и не само.
+ Виж повече
16.04.2024

Тя играе основна роля в изкуството в наши дни.
+ Виж повече
12.04.2024

То е важен аспект за урбанизацията с културно значение за общността.
+ Виж повече
11.04.2024

Такива експерименти разширяват границите на разбирането за изкуство.
+ Виж повече
08.04.2024

Които материали и техники използва скулптурата в наше време?
+ Виж повече
05.04.2024

Те играят изключително важна роля в културният ландшафт на обществото.
+ Виж повече
03.04.2024

Тя не само обогарява градската среда, но и придизвиква дискусии в обществото.
+ Виж повече
02.04.2024

Промениха сценат апо такъв начин, по който преди би било немислимо да си представим.
+ Виж повече
15.03.2024

Създаване на нови медии е динамичен процес, който не познава граници.
+ Виж повече
14.03.2024

Дават свободата на творците да създават творби родени от взаимодествието на човека с природата.
+ Виж повече