06.12.2023

Създаване на изкуство от отпадъци повишава осведомеността за проблема с боклуците в световен мащаб.
+ Виж повече
17.11.2023

Разширява границите на традиционното изкуство чрез нови парадигми на творческо мислене
+ Виж повече
10.11.2023

То е едно от най-предизвикателните форми на визуалното изкуство
+ Виж повече
06.11.2023

Културните кафенета са не просто места за чашка кафе, но и център на културни мероприятия.
+ Виж повече
25.10.2023

Историята на различните човешки съдби намира отражение на сцената на театъра.
+ Виж повече
13.10.2023

Макар често да се асоциира с изкуство за деца зад нея се крие нещо много повече от последователности от движения.
+ Виж повече
09.10.2023

Творчеството има дълбока връзка с човешката психика.
+ Виж повече
06.10.2023

Представлява един вид капсула на времето, запечатала моментното емоционално състояние на личността.
+ Виж повече
21.09.2023

Това са два от най-мощните изразителни средства, през които хората комуникират идеи и не само.
+ Виж повече
20.09.2023

Живописът, като една от най-древните и универсални форми на изкуство.
+ Виж повече
20.09.2023

Съвременното изкуство е динамичен и плуралистичен феномен, който несъмнено влияе на начина, по който разбираме и интерпретираме.
+ Виж повече
20.09.2023

Форма на психотерапия, която използва творчеството и изкуството като основни инструменти за лечение и самопомощ.
+ Виж повече