19.07.2023

Изобразяването на масата и храната в изкуството притежава дълбоки символични и културни значимости.
+ Виж повече
19.07.2023

Карикатурата и сатирата са две важни форми на израз във визуалното изкуство.
+ Виж повече
19.07.2023

Символиката на животните в изобразителното изкуство е изключително богата и разнообразна
+ Виж повече
18.07.2023

Африканското изкуство е изключително разнообразно и богато на култура, история и традиции.
+ Виж повече
10.07.2023

Сюрреализмът е изкуствоведско течение, което има значителен влияние върху литературата, изобразителното изкуство, филма и др.
+ Виж повече
10.07.2023

Дизайнът на бижута е уникално изкуство, което съчетава естетическа красота, творчество и практичност.
+ Виж повече
10.07.2023

Развива през 17-ти и началото на 18-ти век, представлява значителен преход в стил и перспективи, сравнено с Ренесанса.
+ Виж повече
10.07.2023

Форма на изкуство, която използва тялото, а не думите, за да комуникира с публиката.
+ Виж повече
10.07.2023

Присъствало в културата ни в продължение на векове и което продължава да бъде важно и днес.
+ Виж повече
07.07.2023

Дърворезбата е древно изкуство, което може да бъде проследено до далечната миналост на човечеството.
+ Виж повече
05.07.2023

Любимите ни автори, често ни впечатляват не само с техните произведения, но и с техните истории.
+ Виж повече
30.06.2023

Изкуството е средство за комуникация, което ни позволява да изразяваме нашите най-дълбоки чувства
+ Виж повече