30.04.2024

Оказват значително влияние върху културните тенденции и не само.
+ Виж повече
29.04.2024

може да преодолява езикови и културни бариери и да укрепи отношенията между народите.
+ Виж повече
26.04.2024

Такова начинание може да вдъхнови и насърчи младите хора.
+ Виж повече
25.04.2024

Той включва в себе си както интерпретации, така и нови модернистични техники.
+ Виж повече
24.04.2024

Анимацията е уникална форма на визуално изкуство, което става все по-значимо.
+ Виж повече
23.04.2024

То е важен аспект от екологичното съзнание на изкуството
+ Виж повече
18.04.2024

Тя променя начина по койо изкуството се разпростанява и не само.
+ Виж повече
16.04.2024

Тя играе основна роля в изкуството в наши дни.
+ Виж повече
12.04.2024

То е важен аспект за урбанизацията с културно значение за общността.
+ Виж повече
11.04.2024

Такива експерименти разширяват границите на разбирането за изкуство.
+ Виж повече
08.04.2024

Които материали и техники използва скулптурата в наше време?
+ Виж повече
05.04.2024

Те играят изключително важна роля в културният ландшафт на обществото.
+ Виж повече