03.04.2024

Тя не само обогарява градската среда, но и придизвиква дискусии в обществото.
+ Виж повече
02.04.2024

Промениха сценат апо такъв начин, по който преди би било немислимо да си представим.
+ Виж повече
15.03.2024

Създаване на нови медии е динамичен процес, който не познава граници.
+ Виж повече
14.03.2024

Дават свободата на творците да създават творби родени от взаимодествието на човека с природата.
+ Виж повече
13.03.2024

Вдъхновението може да бъде предизвикателство в един момент за всеки един творец.
+ Виж повече
12.03.2024

То може да ви подобри настроението и да ви вдъхнови
+ Виж повече
11.03.2024

Технологичните иновации псоледните години промениха изкуството из основи.
+ Виж повече
08.03.2024

Намират приложение във всякакви сфери като реклама, анимации и не само.
+ Виж повече
07.03.2024

Развива се във времето под влиянието на различни исторически събития и промени.
+ Виж повече
06.03.2024

То е една от най-активните части на съвременното изкуство.
+ Виж повече
04.03.2024

Обещават да бъдат както всеки сезон разнообразни и актуални.
+ Виж повече
01.03.2024

От стари времена те са силна форма за изразяване на личността.
+ Виж повече