22.08.2023

Разкриването на паметника предизвика смесени реакции сред обществото.
+ Виж повече
11.08.2023

Мост между вътрешния свят на човека и околната среда.
+ Виж повече
04.08.2023

Културно движение, което се характеризира със силно изразените емоции
+ Виж повече
01.08.2023

Представляват систематични и традиционни методи за самозащита, борба и преодоляване на противници.
+ Виж повече
19.07.2023

Изобразяването на масата и храната в изкуството притежава дълбоки символични и културни значимости.
+ Виж повече
19.07.2023

Карикатурата и сатирата са две важни форми на израз във визуалното изкуство.
+ Виж повече
19.07.2023

Символиката на животните в изобразителното изкуство е изключително богата и разнообразна
+ Виж повече
18.07.2023

Африканското изкуство е изключително разнообразно и богато на култура, история и традиции.
+ Виж повече
10.07.2023

Присъствало в културата ни в продължение на векове и което продължава да бъде важно и днес.
+ Виж повече
10.07.2023

Форма на изкуство, която използва тялото, а не думите, за да комуникира с публиката.
+ Виж повече
10.07.2023

Развива през 17-ти и началото на 18-ти век, представлява значителен преход в стил и перспективи, сравнено с Ренесанса.
+ Виж повече
10.07.2023

Дизайнът на бижута е уникално изкуство, което съчетава естетическа красота, творчество и практичност.
+ Виж повече