Обърни се назад. И смутен погледни
към далечната сянка на далечните дни.
Невъзможна възможност… да се върнеш при тях.
Може би е опасно… Може би те е страх?

Ти си толкова мъдър. Ти си толкова стар.
Като гърбица мъкнеш своя дълъг товар.
Няма време, обаче… Но дали си готов?
Да се върнеш обратно… Там, при свойта любов.

И дали има смисъл… С това старо лице.
И с това изхабено от живота сърце.
Този ден е подарък… И е даден в аванс
за последната права… за последния шанс.