** На Дамян Дамянов **

Със звън на внезапна струна
една песничка ме целуна.

Със остра петичка ме ритна
една песничка любопитна.

Да ме погали понечи,
душата ми разсъблече.

Нежно запретна ръкави
и на крака ме изправи.

Време, недей се изцежда.
Може би има надежда

за сетен път да успея
песничката да си изпея.