Приготви се за път, мое старо момиче.
Ако ти си готова, и аз съм готов.
Все по-зло и убийствено ти ме обичаш
и все по-смъртоносна става мойта любов.

Ето, крачим надолу и ще стигнем реката.
Зад баира залязва мудно слънцето там.
Има време да хванем този кратък остатък -
къс от нашия ден, който беше голям.

Има още надежда всичко да се повтори.
Към началната точка кръгът се върти.
Черен щъркел излита тържествуващ нагоре
и във клюна му жабче ужасено пищи.

Боже, колко жестокост. А може би мъдрост!
Преминава реката, цяла в златна боя.
И по нейната гладка, измамна повърхност
към отсрещния бряг лъкатуши змия.

Блясва сребърна риба на моята кука
и в параболен гърч свършва нейния път.
Ние с тебе сме живи, ние още сме тука
и сме гладни! Животът се храни от смърт.

Ах, реката тече и все тъй не изтича!
Да приготвим тигана след успешния лов.
Все по-зло и убийствено ти ме обичаш
и все по-смъртоносна става мойта любов.

Чувай, звяр и природа - всичко днес ни говори.
Този свят придобива свойте точни черти.
Значи има надежда всичко да се повтори.
Към началната точка кръгът се върти.