Сред уличен моторен хаос, и сред бензинова мъгла…
Сред джипове и мерцедеси, трамвайни релси и таксита…
Като видение изплуват със гръм два чифта колела.
Една каруца… И стар кон… С изтъркани от път копита.

Най-неочаквано… Безстрашно… И на самия светофар…
Какво нахалство! В туй задръстване… И преминава на червено.
На капрата… Застанал прав… Държи юздите каруцар…
Къде бе, муньо!… За каруци отдавна тук е забранено…

Но я виж ти… Съвсем отблизо… Това… Ега ти, е жена!
Пияна може би… От вино… От мъж… Или… направо луда…
Красива… Със развяна грива… И секси… С голи колена…
И конят тича… Доброволно… И без камшик… И без принуда…

Той старият… Хвърчи от щастие… Какъв дръглив и смахнат кон!
А тя… го псува каруцарски … И влюбено… Като слугиня.
И плува сред гмежта моторна един дрънчащ подвижен трон…
И там… На него… Тя… Прекрасна… И истинска... Каруцаркиня!