Наказани... От Бога върнати...
Като на сън... Като в мъгла...
Лежат... Неистово прегърнати...
на улицата две тела.

Сред хаоса... Сред беемветата...
Във центъра на тоя ад.
Върху юргана на паветата.
Всред изумения площад.

Те... Клетниците... Наркоманите.
Една Човечка... И Човек.
И като на Юго в романите...
Но в двадесет и първи век...

И как се любят... Във скафандъра.
И дишат... В ритъм... И крещят.
До църквата... до Александъра...
Камбаните й чак звънят.

И депутато- политиците
в държавния автомобил
надничат да й видят циците...
Но Той добре ги е покрил.

С гърдите кльощави... И дънките...
С момчешки глупави черти.
И сграбчил китките й... Тънките...
Тя ... златна рибка... Как трепти!..

Как се извива... Как магически
го е притеглила във плен.
Полиция ! – крещи панически
един развратник възмутен.

И властващи и опозиция...
единодушно... За честта...
Гласуват: Викайте полиция!
И арестуват любовта.

Онази – сладката... Отчаяна...
Във страст и транс.... Като на сън
Сама за себе си... Замаяна...
И сляпа за Това навън...