Дълго и тъжно те търсих.
Тъжно и дълго.
Стръмно и тъмно нагоре...
Горе на хълма...

Ти си във светлото долу...
Аз съм във здрача.
Бавно към тебе слизам...
Ти се изкачваш.

Там по средата ме срещна...
И ме разтвори...
Как да се върна обратно
с тебе нагоре.

Миг на надежда... Илюзия...
Пусто и голо.
Как да се върнеш обратно
с мене надолу.СЛЪНЦЕТО