Излекуван съм от любов...
И това е толкова ясно!
И светът е наколо нов…
И се чувствам почти прекрасно.

Не вървя по предишни следи
като старо завързано куче.
Дишам вече със пълни гърди
свободата, която получих.

Колко мъка до днес… И защо?
Цял живот... Ах, каква мелодрама!
Ореол над главата... А то
било глупава самоизмама.

Боже господи... Как съм живял
с тази толкова страшна зараза.
Тънка граница... Тъжен финал -
любовта се превръща в омраза.

Две три речи... Последен покров...
Яснота след безкрайното взиране...
Излекуван съм от любов
и съм вече готов за умиране.

СМЪРТ