Когато свърши любовта…
Невероятно е , но свършва.
Дърво изгнило…Без листа.
И вятър, който го прекършва.

Когато свърши любовта…
Наистина… Но кой решава?
Внезапен мир… И пустота.
Душа, която оглушава…

Когато свърши любовта…
Абсурдно е… Боли… Олеква.
Почти на прага на смъртта…
Куршум… Как ехото оттеква.

Когато свърши любовта…
Ах, боже господи… Не зная.
Къде е времето?.. Света?
В началото или във края…

СМЪРТ 2