Снежно е... Нежно е... Шапки и шалчета...
Горе на Бог му е гот...
Рокля, раздрана на бели парцалчета,
падна на земния под.

Някой изохка... И после притихна.
Малък прекрасен разстрел...
Моите стихове май, че са стигнали
право до своята цел.СНЕЖНОСТ