Очаквах те, внезапна ласка...
Далечен спомен. Отмечтан.
Снегът... Каква прекрасна маска!
Очаквам те последна ласка...
Тук...Под небесния таван.
Чуй, дяволчето хитро драска
със нокти синята дамаска
на божия пробит диван.