Една невидима душа
през моята душа премина...
Защо? Не я ли достраша?
Разбърка с тъничка маша
жарта във моята камина
и тихо продължи пеша
нагоре бавно през комина...
Защо? Не я ли догреша?