Вървя по старите следи
назад към своето начало.
Гората..С мирис на звезди...
Вкуса на твоите гърди...
И бяло...Бяло...Бяло...Бяло...
Ах, кой ли ще ме пощади.
Завиват ме със одеяло
джуджета с приказни бради.