И когато пристигне внезапно нощта,
и когато пристигне,
една малка звезда ще открехне врата
и на теб ще намигне,
ще ти каже: "Здравей! Ето пак се видяхме,
ето пак се видяхме.
Цял ден път проживяхме, цял ден път извървяхме,
но със теб се познахме.
Аз съм твойта звезда, аз съм твойта съдба,
аз съм твоята грешка.
Остави, забрави тази вечна борба
със лъжата човешка,
че човекът е грешен и ножът е остър,
а хлябът е клисав.
Този кратък живот, в който всички сме гости,
няма никакъв смисъл.
Нани-на, нани-на, в една друга страна
ще отидем с теб тайно.
Там цари тишина. Там блести светлина,
всичко Там е безкрайно.
Нани-на, нани-на, подгъни колена,
дай ми да те завия.
Ти нали ме позна? Аз съм твойта жена,
аз съм твоята черна магия."