СПЯХ си в моя мек креват.
То пък станало преврат.
Тръгвайте, сестри и братя,
да отидем на превратя.
Става всеки от кревата
и отива на преврата.
Вика: "Слава на преврата!"
и отново във кревата.
Славна дата, светла дата:
от кревата - на преврата,
от преврата - във кревата.