АЗ,
ти,
той,
тя,
ний,
вий,
те -
в поход към селата.
То -
и то да порасте,
да укрепва също Те-
кезесата-та-та!!