ТАКВИЗ неща ми обеща
пред твойта майка и баща,
и въпреки това не щя,
когато мен ми се дощя.
Добре, не щеш. Като не щеш
какви тогаз ще ги ядеш?
А аз тогава, срам не срам,
ще си ги ям, обаче, сам.