НА латински "фило - софка"
означава "любя Софка".
Но това девойче мило
не знай думичката "фило".
Знам три превода на нея:
любя,
тача
и милея.
Аз я любя, любя, Софка
със или без опаковка.
Хем я любя, хем я филя
и след туй я трендафиля.